Polityka Prywatności

Grupa Auto Wimar gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.volkswagen-autowimar.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Grupa Auto Wimar jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Grupa Auto Wimar nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać, ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Grupa Auto Wimar wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego serwera. Ponadto Grupa Auto Wimar zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Grupa Auto Wimar może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Grupa Auto Wimar za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Twoich informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Grupa Auto Wimar zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.