Jak spisać oświadczenie?

Poradnik
1Procedura powypadkowa 2Procedura pokolizyjna 3Jak spisać oświadczenie? 4Pliki do pobrania

 

Oświadczenie – podstawowy dokument po kolizji drogowej

Uczestnicy kolizji drogowej powinni spisać oświadczenie, które będzie podstawą ubiegania się o odszkodowanie od towarzystwa, w którym został ubezpieczony pojazd sprawcy zdarzenia.

Prawidłowo sporządzone oświadczenie powinno zawierać:

  • wskazanie sprawcy kolizji;
  • deklarację sprawcy, który przyznaje się do spowodowania zdarzenia (jeśli istnieje wątpliwość co do ustalenia winy lub sprawca nie chce się przyznać do niej dobrowolnie, należy wezwać policję, która sporządzi oficjalną notatkę z miejsca zdarzenia);
  • dane samochodów uczestniczących w zdarzeniu, tj.: markę i model auta, numery rejestracyjne, numer nadwozia (VIN);
  • dane kierowców (sprawcy i poszkodowanego), w tym: imię i nazwisko, adres zameldowania i adres zamieszkania (korespondencyjny), numer dowodu osobistego, numer PESEL, telefon kontaktowy;
  • nazwę ubezpieczyciela, który ubezpiecza pojazd sprawcy kolizji wraz z numerem polisy,
  • określenie polisy, jaką posiada sprawca (czy jest to OC, czy AC);
  • krótki opis zdarzenia wraz z podaniem miejsca i czasu kolizji – warto do tego punktu wykonać szkic zdarzenia prezentujący okoliczności kolizji;
  • opis uszkodzeń samochodów biorących udział w zdarzeniu – warto do tego punktu dołączyć zdjęcia z miejsca kolizji przedstawiające szkody;
  • podpisy wszystkich kierowców uczestniczących w zdarzeniu;
  • do oświadczenia warto dołączyć kontakt do świadków zdarzenia – to zabezpieczenie przed wycofaniem się sprawcy kolizji ze złożonej deklaracji.

 

Oświadczenie może zostać złożone także na oficjalnym druku udostępnionym przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.

AUTO WIMAR CENTRUM

AUTO WIMAR WARMIA

Tomasz Piotrkowski
Kierownik ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Tomasz Piotrkowski

Adrian Małyska
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Adrian Małyska

Mariusz Ptak
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Mariusz Ptak