Likwidacja szkód komunikacyjnych VW – auta osobowe

Szanowni Państwo, Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Nasi doskonale przeszkoleni pracownicy pomogą w załatwieniu wszelkich formalności, związanych ze zgłoszeniem szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz z jej likwidacją.

Likwidacja szkód komunikacyjnych VW - auta osobowe - Grupa Auto Wimar

Likwidacja szkód komunikacyjnych VW – USŁUGA EKSPRESS

Szanowni Państwo, dla Klientów ubezpieczonych w PZU, ALLIANZ, oraz ERGO HESTIA, przygotowaliśmy Usługę Ekspress – w przypadku zaistnienia niewielkiej szkody komunikacyjnej, której wartość nie przekracza 5000 zł. Usługa ta gwarantuje, iż Państwa samochód zostanie szybciej i sprawniej naprawiony, dzięki temu, iż omijamy szereg procedur. Miedzy innymi:

– konieczność umówienia oględzin pojazdu

oraz

– obowiązek wypełnienia dokumentacji  w siedzibie odpowiedniej dla danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Usługa Ekspress powstała z myślą o skróceniu czasu realizacji koniecznych procedur, które uruchamiają proces naprawy powstałej szkody. Gwarantujemy Państwu, iż korzystając z naszych usług, szybko i sprawnie zgłoszą Państwo szkodę komunikacyjną bezpośrednio u naszych specjalistów. Na miejscu nasi pracownicy załatwią także wszelkie formalności służące jej likwidacji.

Nasi Klienci otrzymują również, na czas naprawy auta, dostęp do samochodów zastępczych oraz możliwość wypożyczenia samochodu zastępczego w korzystnych, preferencyjnych cenach.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z pełnej gamy usług naszego Działu Likwidacji Szkód. Będąc naszymi Klientami, otrzymają Państwo gwarancję na wszelkie świadczone przez nas usługi. Mogą być także Państwo pewni, iż zachowane zostaną wszelkie gwarancje fabryczne Państwa samochodu.

Autoryzowany Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Volkswagen zapewnia Państwu:

 • fachową poradę służącą załatwieniu formalności niezbędnych do likwidacji szkody komunikacyjnej,
 • doradztwo w sprawie doboru korzystnej formy likwidacji powstałej szkody,
 • profesjonalne usługi blacharsko-lakiernicze,
 • autoryzację fabryczną na wszelkie wykonane przez nas usługi,
 • pewność zachowania gwarancji na lakier oraz perforację nadwozia,
 • 2-letnią gwarancję na wszelkie wykonane przez nas usługi,
 • kosztorysowanie napraw pojazdów, korzystając z systemu Audatex,
 • bezgotówkowe rozliczenia wykonanych napraw z właściwym Zakładem Ubezpieczeń,
 • rzetelną wycenę szkód powypadkowych,
 • transport pojazdu Klienta,
 • szybkie naprawy niewielkich usterek lakierniczych (czas realizacji 24 – 48 godzin),
 • możliwość wynajmu samochodu zastępczego,
 • możliwość dostarczenia naprawionego samochodu pod wskazany przez Klienta adres,
 • ekspresowe naprawy niewielkich usterek (przewidywany czas naprawy 24-48 godzin),
 • wymianę szyb,
 • kontrolę stanu zawieszenia pojazdu, wraz z pomiarem geometrii zawieszenia po naprawie auta,
 • możliwość wykonania badań technicznych w prowadzonej przez nas Stacji Kontroli Pojazdów,
 • komputerowy dobór kolorów lakieru pojazdu.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE UCZESTNICTWA W WYPADKU DROGOWYM

Szanowni Państwo, działając w oparciu o obowiązujące zasady prawa, osoby uczestniczące w wypadku drogowym bądź potrąceniu, zobowiązane są do następujących czynności:

 • podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia,
 • podjęcia wszelkich działań, jakie konieczne są do złagodzenia skutków powstałego wypadku,
 • zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, oraz zabezpieczenia ich mienia,
 • natychmiastowego wezwania Policji oraz Pogotowia Ratunkowego, bądź innych Służb Ratowniczych,
 • oznaczenia miejsca wypadku poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego oraz włączenie świateł awaryjnych,
 • w żadnym razie nie należy zmieniać ustawienia pojazdów, ani ruszać ich fragmentów, aż do momentu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia,
 • świadkowie zdarzenia są zobowiązani poczekać na przyjazd Policji.

Działaniami wskazanymi są:

 • znalezienie świadków zdarzenia,
 • zaznaczenie, jeśli jest to możliwe, śladów początku hamowania,
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia,
 • zanotowanie numerów drugiego pojazdu biorącego udział w zdarzeniu drogowym.

Wezwij Policję, jeśli:

 • istnieje konieczność wezwania Pogotowia Ratunkowego,
 • istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, tj. drugi uczestnik zdarzenia sprawia wrażenie nietrzeźwego, pod wpływem środków odurzających, ucieka z miejsca zdarzenia, bądź odmawia okazania dokumentów,
 • zawsze, gdy chcą Państwo mieć pewność, iż uczestnik zdarzenia nie wycofa przekazanego oświadczenia dotyczącego przyczyn zaistniałego wypadku.

Kiedy wezwać pomoc drogową?

Pomoc Drogową należy wezwać po dokonaniu wszelkich wyżej wymienionych czynności. Celem jej wezwania jest odholowanie pojazdu do Autoryzowanego Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych, np. Grupy Auto Wimar.

Szanowni Państwo, bez względu na to, czy jesteście poszkodowanymi, czy też sprawcami wypadku, mają Państwo prawo do wyboru miejsca dokonania naprawy pojazdu.

W przypadku, gdy pojazd może poruszać się samodzielnie i jednocześnie nie sprawia zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, mogą Państwo samodzielnie skierować się do naszego Działku Likwidacji Szkód Komunikacyjnych –  Grupy Auto Wimar.


Uwaga! Jeśli uszkodzenia nie pozwalają na skorzystanie z pojazdu, należy wezwać holownik. W przypadku, gdy posiadają Państwo polisę ubezpieczeniową AC z opcją Assistance, należy wybrać numer telefonu z polisy w celu wezwania holownika. Rekomendujemy również kontakt z nami. Istnieje także możliwość skorzystania z usług każdej innej pomocy drogowej.

Poniżej podajemy Państwu telefony alarmowe Towarzystw Ubezpieczeniowych, zapewniających bezpłatne holowanie Assistance:

 HESTIA

tel.: 0801 107 107 lub +48 (58) 555 55 55

 PZU

tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

 ALLIANZ

tel.: 0801 10 20 30 lub +48 (22) 567 67 01

Przedstawiamy także możliwe formy  zgłaszania szkody do ubezpieczyciela po wypadku drogowym:

 • Jedną z możliwości, rekomendowaną przez nas, jest zgłoszenie się do prowadzonego przez naszą firmę Działu Likwidacji szkód Komunikacyjnych Grupy Auto Wimar samochodów marki Volkswagen. Gwarantujemy szybkie i sprawne załatwienie wszelkich niezbędnych formalności, bez konieczności wizyty w siedzibie wybranego przez Państwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Działając z myślą o skutecznym i szybkim załatwieniu spraw związanych z likwidacją powstałej szkody, podpisaliśmy umowy współpracy z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tj. PZU, ERGO HESTIA oraz ALLIANZ.
 • Istnieje możliwość, iż zgłoszą Państwo szkodę osobiście w siedzibie wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Możliwe jest także zgłoszenie szkody telefonicznie bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym mają Państwo wykupioną polisę ubezpieczeniową.

Poniżej przedstawiamy numery infolinii konieczne do zgłoszenia telefonicznego szkody (telefony alarmowe Ubezpieczycieli – bezpłatne holowanie Assistance):

 HESTIA

tel.: 0801 107 107 lub +48 (58) 555 55 55

 PZU

tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

 ALLIANZ

tel.: 0801 10 20 30 lub +48 (22) 567 67 01

Ważne informacje!

Szanowni Państwo, przy zgłaszaniu szkody muszą Państwo pamiętać o terminach jej zgłaszania. Są one ściśle określone – w ogólnych warunkach umowy ubezpieczeniowej w przypadku Polisy AC, jednak różne u poszczególnych ubezpieczycieli. Zalecamy dokładne sprawdzenie terminów, jakie Państwa ubezpieczyciel przewidział w warunkach umownych.

Szanowni Państwo, zachęcamy także, dbając o Państwa bezpieczeństwo, do skorzystania z kontroli bezpieczeństwa pojazdu – usługi świadczonej przez nasz wysoko wyspecjalizowany Serwis.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE UCZESTNICTWA W KOLIZJI DROGOWEJ

Szanowni Państwo, należy pamiętać, iż będąc w sytuacji kolizji drogowej są Państwo zobowiązani do jak najszybszego usunięcia z drogi uszkodzonych pojazdów. Należy zrobić wszystko, by nie stwarzały one zagrożenia i utrudnień w przemieszczaniu się dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli okaże się to niemożliwe, należy zabezpieczyć miejsce kolizji (ustawiając trójkąt ostrzegawczy) i włączyć światła awaryjne.

Pamiętajmy, iż nie wykonanie tych czynności może doprowadzić do otrzymania mandatu.

Kiedy wezwać Policję?

Kolizja drogowa nie wymaga wzywania Policji, gdyż ustalenie sprawcy odbywa się między uczestnikami zdarzenia, a następnie bez przeszkód spisuje się stosowne oświadczenie.

Pamiętajmy jednak, iż istnieją sytuacje wymagające wezwania Policji.

Wezwij Policję, jeśli:

 • istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, tj. drugi uczestnik zdarzenia sprawia wrażenie nietrzeźwego, pod wpływem środków odurzających, ucieka z miejsca zdarzenia, bądź odmawia okazania dokumentów,
 • nie można dojść do porozumienia z drugim uczestnikiem zdarzenia,
 • prowadziliśmy samochód, który nie jest naszą własnością – służbowy, czy wypożyczony,
 • zawsze gdy chcą Państwo mieć pewność, iż uczestnik zdarzenia nie wycofa przekazanego oświadczenia dotyczącego przyczyn zaistniałego zdarzenia.

Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu, rekomendujemy wezwanie Policji w celu uzyskania od niej stosownego oświadczenia, dotyczącego zaistniałej sytuacji drogowej.

Spisanie Oświadczenia / Formularza Oświadczenia

Szanowni Państwo, w przypadku kolizji drogowej zawsze należy spisać Oświadczenie, które jest dokumentem koniecznym do uzyskania późniejszego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Oświadczenie powinno zawierać poniższe  dane:

 • wskazanie sprawcy kolizji, wraz z jego przyznaniem się do winy,
 • dane samochodów, w tym: numery rejestracyjne, markę pojazdu, numery VIN nadwozia,
 • dane kierowców, a w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, PESEL, numer Dowodu Osobistego, telefon,
 • dane dotyczące Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji wraz z numerem aktualnej polisy, oraz zaznaczeniem jaki to rodzaj Policy (OC czy AC),
 • dokładne miejsce i czas zdarzenia – z zaznaczeniem daty i godziny,
 • opis okoliczności zdarzenia, wraz ze sporządzonym szkicem,
 • opis widocznych uszkodzeń pojazdów, które brały udział w kolizji drogowej.

Istnieje także możliwość skorzystania z gotowego oświadczenia lub formularza powypadkowego (otrzymanego od Ubezpieczyciela).

Kiedy wezwać pomoc drogową?

Pomoc Drogową należy wezwać po dokonaniu wszelkich wyżej wymienionych czynności. Celem jest wezwania jest odholowanie pojazdu do Autoryzowanego działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych, np. Grupy Auto Wimar.

Szanowni Państwo, bez względu na to, czy jesteście poszkodowanymi, czy też sprawcami wypadku, mają Państwo prawo do wyboru miejsca dokonania naprawy pojazdu. W przypadku gdy pojazd może poruszać się samodzielnie i jednocześnie nie sprawia zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, mogą Państwo samodzielnie skierować się do naszego Działku Likwidacji Szkód Komunikacyjnych – Grupy Auto Wimar.


Uwaga! Jeśli uszkodzenia nie pozwalają na skorzystania z auta, należy wezwać holownik. W przypadku, gdy posiadają Państwo polisę ubezpieczeniową AC z opcją Assistance, należy wybrać numer telefonu z polisy w celu wezwania holownika. Rekomendujemy również kontakt z nami. Istnieje także możliwość skorzystania z usług każdej innej pomocy drogowej.

Poniżej podajemy Państwu telefony alarmowe Towarzystw Ubezpieczeniowych, zapewniających bezpłatne holowanie Assistance:

 HESTIA

tel.: 0801 107 107 lub +48 (58) 555 55 55

PZU 

tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

ALLIANZ 

tel.: 0801 10 20 30 lub +48 (22) 567 67 01

Przedstawiamy Państwu możliwe formy  zgłaszania szkody do ubezpieczyciela po kolizji drogowej:

 • Jedną z możliwości, rekomendowaną przez nas, jest zgłoszenie się do prowadzonego przez naszą firmę Działu Likwidacji szkód Komunikacyjnych Grupy Auto Wimar samochodów marki Volkswagen. Gwarantujemy szybkie i sprawne załatwienie wszelkich niezbędnych formalności, bez konieczności wizyty w siedzibie wybranego przez Państwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Działając z myślą o skutecznym i szybkim załatwieniu spraw związanych z likwidacją powstałej szkody, podpisaliśmy umowy współpracy z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tj. PZU, ERGO HESTIA oraz ALLIANZ.
 • Istnieje możliwość, iż zgłoszą Państwo szkodę osobiście w siedzibie wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Możliwe jest także zgłoszenie szkody telefonicznie bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym mają Państwo wykupioną polisę ubezpieczeniową.

Poniżej przedstawiamy Państwu numery infolinii do zgłaszania telefonicznego szkody (telefony alarmowe Ubezpieczycieli – bezpłatne holowanie Assistance):

 HESTIA

tel.: 0801 107 107 lub +48 (58) 555 55 55

 PZU

tel.: 0801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

ALLIANZ 

tel.: 801 10 20 30 lub +48 (22) 567 67 01

Ważne informacje!

Szanowni Państwo, przy zgłaszaniu szkody muszą Państwo pamiętać o terminach jej zgłaszania. Są one ściśle określone – w ogólnych warunkach umowy ubezpieczeniowej w przypadku Polisy AC, jednak różne u poszczególnych ubezpieczycieli. Zalecamy dokładne sprawdzenie terminów, jakie Państwa ubezpieczyciel przewidział w warunkach umownych.

Szanowni Państwo, rekomendujemy także Pomoc Drogową Volkswagena. Skontaktujcie się z nami, a udzielimy szczegółowych informacji o zakresie świadczonych przez nas usług.

AUTO WIMAR CENTRUM

Krzysztof Trzaskoma
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Krzysztof Trzaskoma

Norbert Korzeb
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Norbert Korzeb

Radosław Jaskółowski
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Radosław Jaskółowski

AUTO WIMAR WARMIA

Tomasz Piotrkowski
Kierownik ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Tomasz PiotrkowskiSkontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanych w niniejszym formularzu w celu realizacji działań reklamowych i marketingowych przez AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie podanych w niniejszym formularzu podmiotom powiązanym kapitałowo z AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o. świadczącym usługi powiązane z produktami lub usługami oferowanymi przez Administratora danych osobowych, w tym również usługi finansowe i ubezpieczeniowe – również w celu i w zakresie realizacji działań marketingowych i potrzeb reklamy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o. w zakresie oferowanych produktów lub usług, w tym usług finansowych i ubezpieczeniowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Państwa informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu w celu realizacji wszelkich działań posprzedażowych obejmujących prowadzenie i analizę badań satysfakcji klienta i zainteresowania marką, produktami i usługami oferowanymi przez Administratora danych oraz prowadzenie statystyk związanych z działaniami posprzedażowymi przez AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o. Administratorem Państwa danych osobowych jest AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-203), ul. Rataja 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie pod numerem KRS 0000374277, NIP 739 381 75 68, REGON 280580167. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeżeli dane okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.