Procedura pokolizyjna

Poradnik
1Procedura powypadkowa 2Procedura pokolizyjna 3Jak spisać oświadczenie? 4Pliki do pobrania

 

Poradnik – jak postępować w przypadku uczestnictwa w kolizji drogowej?

Co to jest kolizja?

Kolizja to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nie ucierpiała żadna osoba lub leczenie poszkodowanych nie trwa dłużej niż 7 dni. Zatem kolizją jest każda stłuczka, w której nie ma osób długotrwale poszkodowanych. Różnica ta jest o tyle istotna, że pociąga za sobą łatwiejszy, niż w przypadku wypadku, sposób postępowania.

 

Nie utrudniaj ruchu

Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nietworzenie niebezpiecznych sytuacji dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego po kolizji należy:

  • jak najszybciej usunąć uszkodzone pojazdy z drogi;
  • jeśli usunięcie pojazdów jest niemożliwe – zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez ustawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego w odległości 50m od pojazdu oraz włącznie w samochodzie świateł awaryjnych.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować mandatem karnym.

 

Czy wzywać policję?

Prawo nie nakłada na uczestników kolizji obowiązku wezwania policji. W takiej sytuacji sprawcę mogą określić uczestnicy zdarzenia, co potwierdzają, spisując stosowne oświadczenie.

Policję należy wezwać w przypadku:

  • podejrzenia popełnienia przestępstwa (odmowa okazania dokumentów, ucieczka z miejsca zdarzenia, podejrzenie o nietrzeźwość lub bycie pod wpływem środków odurzających);
  • gdy nie jesteśmy właścicielem pojazdu (samochód wypożyczony, służbowy, testowy itp.);
  • braku porozumienia w zakresie określenia sprawcy wypadku;
  • wątpliwości, czy uczestnik zdarzenia nie wycofa się ze złożonego oświadczenia o przyczynach kolizji.

 

WAŻNE!

Wprawdzie prawo nie nakłada obowiązku wzywania policji, jednakże tylko ona może wystawić wiarygodne zaświadczenie o przebiegu zdarzenia. Taki dokument może mieć zasadnicze znaczenie podczas starania się o likwidację szkody z OC sprawcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że policja nie może odmówić przyjazdu na miejsce zdarzenia.

 

Uszkodzony pojazd – korzystaj z pomocy drogowej!

Po kolizji, jeśli pojazd jest niezdolny do dalszej jazdy lub może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, należy wezwać pomoc drogową, która odholuje auto do warsztatu samochodowego.

To właściciel uszkodzonego pojazdu podejmuje decyzję, w jakie miejsce odholować samochód. Polecamy skorzystanie z usług działów likwidacji szkód komunikacyjnych przy autoryzowanych serwisach Volkswagena prowadzonych przez Grupę Auto-Wimar:

  • Al. Jerozolimskie 249B, 05-816 Michałowice-Opacz Kolonia / tel. 22 738 46 29 lub 22 738 46 00 centrala 
  • ul. Rataja 15, 10-203 Olsztyn/ tel. 89 535 75 30

W przypadku, kiedy posiadają Państwo wykupione AC z opcją ASSISTANCE, holownik należy wezwać, korzystając z numeru alarmowego ubezpieczyciela, skontaktować się z Grupą Auto-Wimar (tel. 22 738 46 29 lub 22 510 66 41), która w Warszawie i okolicach zapewni bezpłatne holowanie lub skorzystać z usług innej pomocy drogowej.

TELEFONY ALARMOWE DO UBEZPIECZYCIELI – ZAMÓW BEZPŁATNE HOLOWANIE ASSISTANCE

PZU tel.: 801 102 102 lub 22 566 55 55

Allianz tel.: 801 10 20 30 lub 22 567 67 01

Hestia tel.: 801 107 107 lub 58 555 55 55

AUTO WIMAR CENTRUM

Krzysztof Trzaskoma
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Krzysztof Trzaskoma

Norbert Korzeb
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Norbert Korzeb

Radosław Jaskółowski
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

Radosław Jaskółowski

AUTO WIMAR WARMIA

Tomasz Piotrkowski
Kierownik ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Tomasz Piotrkowski